Bouwbesluit

Bouwbesluit

In het bouwbesluit gelden alle regels met betrekking tot het toepassen van bouwmaterialen.
Vanaf 2018 mogen kantoren en huizen niet meer worden gebouwd met milieu belastende bouwmaterialen. Het uitgangspunt voor het nieuwe bouwbesluit is overzichtelijkheid met minder regels, het milieu en dat de planning en het bouwen beter op elkaar kan aansluiten.

In de nieuwe regelgeving, met ingang van 1 januari 2018, worden de gebruikte bouwmaterialen, het transport, de levensduur en de materialen meegenomen in de berekening. De zogenoemde MilieuPrestatieGebouwen MPG. Dit is een belangrijke maatstaf voor de duurzaamheid van een gebouw. Zie hiervoor: www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/wetten-en-regels-gebouwen/nieuwbouw/milieuprestatie-gebouwen

Uitgebreide info en/of wijzigingen met betrekking tot het bouwbesluit is te vinden op:  www.onlinebouwbesluit.nl