Wecycle

Als producent van verlichtingsarmaturen is het onze taak en visie om verantwoord mee te werken aan het recyclen van (energiezuinige) verlichting. Hierdoor werken we mee aan een beter milieu voor nu en in de toekomst.

Armaturen met o.a. gasontladingslampen bevatten kleine hoeveelheden kwik, cfk’s en eventueel PCB houdende condensatoren. Het is daarom van groot belang om deze apart in te leveren. Zo kan tot 90% van de verlichting gerecycled worden. De belastende grondstoffen kunnen op de juiste manier worden vernietigd en/of verwijderd. De overgebleven grondstoffen kunnen zoveel mogelijk worden hergebruikt en teruggewonnen zoals (aard)metalen en plastics.

Emilux voldoet aan deze verplichtingen waar het gaat om het verantwoord inzamelen en recyclen van verlichtingsarmaturen en lichtbronnen (zogenoemde e-waste). Via Wecycle is dit gemakkelijk, op de juiste manier en landelijk geregeld zodat we hiermee geen onnodige risico’s lopen.

Lees verder over welke manier Wecycle omgaat met het inzamelen van verlichting en lichtbronnen.